Sve upućuje na Isusa: Ako ovo propustite, propustili ste cijelu svrhu Biblije

Dok čitate Božju Riječ, pogledajte kako vas ona upućuje na Isusa. Ako to propustite, propustili ste cijelu svrhu Biblije.

 • Krist je Sjeme žene, a u Postanku 3,15 nam je rečeno da će On jednoga dana satrti Sotonu.
 • U Izlasku nalazimo priču o pashalnom janjetu, a Krist je žrtveno janje koje je dano za nas.
 • U Levitskom zakoniku čitamo kako su veliki svećenici prinosili žrtve za narod, a Krist je postao naš Veliki svećenik, kada je prinio sebe kao savršenu žrtvu za iskupljenje za naše grijehe.
 • U Ponovljenom zakonu Mojsije je prorekao da će doći prorok koji će biti veći od njega. Isus je taj Veliki Prorok.
 • U knjizi Jošue, Jošua je susreo zapovjednika vojske Gospodnje. Taj čovjek je Isus Krist.
 • U Sucima, glavari su bili suci koji su izbavili Božji narod, pri čemu je svaki od njih bio predslika Gospodina Isusa.
 • Boaz, rođak koji je otkupio Rutino nasljedstvo, slika je Krista.
 • David, pomazanik, oslikava Isusa, a Isus je opisan kao Sin Davidov.
 • U 2. Samuelovoj kada je kralj ustoličen, cijela scena opisuje Gospodina Isusa.
 • Knjige o kraljevima govore o Božjoj slavi koja je ispunjavala hram, a knjige Ljetopisa opisuju dolazak slavnog kralja. I jedno i drugo se odnosi na Isusa, Kralja kraljeva.
 • Ezra opisuje Isusa kao Boga naših otaca.
 • Job jasno kaže da Otkupitelj dolazi!
 • Estera daje sliku Krista koji posreduje za svoj narod.
 • Krist se stalno pojavljuje u Psalmima, uključujući kada ga David opisuje kao „Pastira“.
 • Izaija iznosi detalje o Njegovom slavnom rođenju.
 • Jeremija otkriva da će se podići potomak Davidov koji će pravedno vladati svojim narodom.
 • Joel ga opisuje kao utočište svom narodu.
 • Amos nam govori da je Isus sudac svih naroda.
 • Obadija upozorava da dolazi vječno kraljevstvo.
 • Jona daje sliku Isusa koji je mrtav tri dana, a zatim se vraća u život kako bi propovijedao pokajanje.
 • Sefanija kaže da će On biti kralj nad Izraelom.
 • Zaharija je prorok koji govori o Isusu koji jaši na magarcu.
 • Malahija je onaj koji ga naziva suncem pravednosti

Vidite li ovo? Cijeli Stari zavjet ukazuje na Isusa kao Spasitelja, i ako to propustite, propustili ste cijelu svrhu Biblije. Isus je Mesija i ispunjenje proročanstava.

Autor: Adrian Rogers; Prijevod: Vesna L. / novizivot

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *