Ovo su znakovi telepatije između dvije srodne duše

Veze srodnih duša su duhovno nagrađujuće veze koje doživljavamo s drugima koji dijele sličnu dušu.

Možemo imati mnogo srodnih duša tokom jednog životnog vijeka.Ove veze, za razliku od povezanosti s našim dvostrukim plamenom, često su prolazne i ispunjavaju samo mali broj naših duhovnih potreba.Ovo se uklapa u njihovu svrhu.

TELEPATIJA SRODNIH DUŠA

Telepatija, u ovom kontekstu , obuhvata svu neverbalnu komunikaciju koju doživljavamo, koja je duhovne ili ne-materijalne prirode.

Često upotrebljavamo riječi koje ne komuniciraju jasno i učinkovito, već umjesto toga prikrivaju naše stvarne osjećaje i uvjerenja.

S riječima možemo lagati, varati i manipulisati.Ali s našim neverbalnim mislima, našim idejama i emocijama možemo govoriti samo istinu.

I na ovoj razini komuniciramo telepatski preko duhovne veze.

ZAJEDNIČKA ISKUSTVA SNOVA

Srodne duše će često doživjeti prvu telepatsku vezu unutar svojih snova.Mogli bismo otkriti da smo imalli iste snove kao i naša srodna duša u doba našeg susreta i dok odnos kreće.

Ovo je simptom telepatske komunikacije, svojevrsnog pojačanja duhovne veze na duhovnoj ravni – kojoj se najlakše pristupa snovima.

NEVJEROVATNA INTUICIJA

Kada budemo upoznati s našom srodnom dušom, mogli bismo doživjeti ono što se ponekad naziva neobična intuicija.

Jednostavno rečeno, to je telepatska veza koja upravlja našom sposobnošću da razumije misli i sojećaje naše srodne duše bez potrebe da ih izražava riječima.

Ova vrsta prirodne intuicije koja se dijeli između srodnih duša siguran je znak telepatske veze.

Veze srodnih duša su duhovno nagrađujuće veze koje doživljavamo s drugima koji dijele sličnu dušu.

Možemo imati mnogo srodnih duša tokom jednog životnog vijeka.Ove veze, za razliku od povezanosti s našim dvostrukim plamenom, često su prolazne i ispunjavaju samo mali broj naših duhovnih potreba.Ovo se uklapa u njihovu svrhu.

TELEPATIJA SRODNIH DUŠA

Telepatija, u ovom kontekstu , obuhvata svu neverbalnu komunikaciju koju doživljavamo, koja je duhovne ili ne-materijalne prirode.

Često upotrebljavamo riječi koje ne komuniciraju jasno i učinkovito, već umjesto toga prikrivaju naše stvarne osjećaje i uvjerenja.

S riječima možemo lagati, varati i manipulisati.Ali s našim neverbalnim mislima, našim idejama i emocijama možemo govoriti samo istinu.

I na ovoj razini komuniciramo telepatski preko duhovne veze.

ZAJEDNIČKA ISKUSTVA SNOVA

Srodne duše će često doživjeti prvu telepatsku vezu unutar svojih snova.Mogli bismo otkriti da smo imalli iste snove kao i naša srodna duša u doba našeg susreta i dok odnos kreće.

Ovo je simptom telepatske komunikacije, svojevrsnog pojačanja duhovne veze na duhovnoj ravni – kojoj se najlakše pristupa snovima.

NEVJEROVATNA INTUICIJA

Kada budemo upoznati s našom srodnom dušom, mogli bismo doživjeti ono što se ponekad naziva neobična intuicija.

Jednostavno rečeno, to je telepatska veza koja upravlja našom sposobnošću da razumije misli i sojećaje naše srodne duše bez potrebe da ih izražava riječima.

Ova vrsta prirodne intuicije koja se dijeli između srodnih duša siguran je znak telepatske veze.

Napomena: Ovaj tekst je u vlasništvu sajtova “www.novipocetak.com”; “www.oazaznanja.com” , ukoliko ga želite preuzeti kontaktirajte admin tim putem naše Facebook stranice.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *