Stari monah savjetuje da nikome ne govorite o ovim stvarima. Morate ih čuvati kao svoju najveću tajnu!

Morate biti svijesni da postoje neke stvari o kojima ne bi trebali javno pričati. Te stvari je najbolje držati samo za sebe, jednostavno čuvati ih kao tajnu.

1 – Vaši planovi za budućnost. Držite u tajnosti svoje planove za budućnost sve dok ih ne uspijete ostvariti. Svaki planovi imaju svoje slabe tačke, a postoji i dosta onih koji bi željeli da ih ne ostvarite pa će pokušati udariti po najslabijoj tački vašeg plana i s ciljem rušenja.

2 – Dobročinstvo. Pokušajte u tajnosti držati svoje dobročinstvo tj. dobra dijela. Ne hvalite se time.

3 – Junaštvo i hrabrost. Šutite o svom junaštvu i svojoj hrabrosti. Kada uradite nešto hrabro pokušajte to zadržati za sebe i ne hvaliti se, jer možda je pored vas baš neko ko je imao većih i težih borbi od vas i pobijedio ih, ali ne hvali se i ne priča o tome.

4 – Porodični problemi. Neke stvari moraju ostati u porodici i riješavaju se unutar porodice. Što manje pričate o porodičnim problemima, vaša porodica će biti jača i stabilnija. Imajte na umu da postoje ljudi koji se raduju vašim problemima prema tome izbjegavajte da pričate o porodičnim problemima.

5 – Tračevi i ružne riječi. Hodajući možete isprljati svoje cipele, ali možete isprljati i svoj um. Čovjek koju ide kući s posla i prepričava sve tračeve i gluposti koje je čuo na poslu, ni po čemu se ne razlikuje od čovjeka  koji je ušao u kući a nije skinuo svoje cipele.

Dakle, ako želite sretan, zadovoljan i napredan život izbjegavajte da govorite o ovim stvarima.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *